free recipes
ChickenBeefCrock PotPorkDessertSeafoodGrilling
Home · About Us · Privacy · Contact Us


Chicken Recipes
Beef Recipes
Crockpot Recipes
Pork Recipes
Dessert Recipes
Seafood Recipes
Grilling Recipes

Quicker Baked Potato

Try this method for speeding up the potato baking process (for a better texture than those that you microwave). Pre-heat the oven to 400. Place the potato in boiling water for 10 minutes. Bake for 30 minutes. This will cut the cooking time in half.

 

Greece


Kasseropites
Kakavia
Kanape Me Zampon
Kreatopitta Horiatiki
Mousakas Patates Ke Kima
Omeleta Me Lahanika Ke Feta
Psari Vrasto Me Patates
Soutzoukakia Smyrneika
Spageto Me Sikotakia Poulion
Spanakopites Apo Ti Samos
Spanokopita